Leven/financiële planning

Het pensioenstelsel in Nederland wordt onderverdeeld in drie zogenoemde ‘pijlers’:

Eerste pijler
De ‘eerste pijler’ is een basispensioen, door de Staat geregeld. In Nederland is dit geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze pijler heeft als doel ten minste een basisvoorziening te scheppen.

Tweede pijler
De ‘tweede pijler’ is de aanvullende oudedagsvoorziening, ook wel pensioen genoemd. Het Nederlandse aanvullend pensioen wordt door werknemers tijdens hun werkzame leven opgebouwd. De premie wordt (deels) betaald door de werkgever. Het pensioen is bedoeld als aanvulling op de AOW-uitkering. Het doel van de tweede pijler is om, samen met de eerste pijler, een redelijk inkomen te geven dat is gerelateerd aan het gedurende het werkzame leven genoten salaris.

Derde pijler
De ‘derde pijler’ is vrijwillig, alle inkomensvoorzieningen die mensen zelf treffen vallen hieronder zoals lijfrente, bankspaarproducten en levensverzekeringen. De producten in deze pijler zijn voornamelijk bedoeld voor reparatie van pensioenbreuken en – gaten.

Waar kunnen wij u mee helpen?
ABC verzekeringen kijkt samen met u naar uw totale pensioenplaatje. We reiken u oplossingen aan om uw pensioengaten te minimaliseren en optimaal gebruik te maken van de geboden middelen.