Erf- en schenkingsrecht

Tijdens uw leven kunt u uw geld reeds schenken aan iemand of aan een organisatie. Dit kunt u doen omdat u bijvoorbeeld uw kinderen financieel een steuntje in de rug wilt geven of uw betrokkenheid wilt tonen bij een goed doel. Er zijn tijdens uw leven verschillende fiscaalvriendelijke mogelijkheden van schenken. 

Na uw overlijden wordt uw nalatenschap verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament kunt u uw erfgenamen opnemen en welk deel zij krijgen. Tevens kunt u in een testament een regeling treffen waarin schenkingen met de erfenis moeten worden verrekend.

Het opstellen van een testament is geen wettelijke verplichting. Heeft u geen testament dan volgt de erfenis de wettelijke route.

Schenken
Schenken kan op verschillende manieren. Het kan eenmalig maar ook met een vast ritme. U kunt schenken aan mensen en aan organisaties, zoals goede doelen, kerkgenootschappen en verenigingen.

Bij het schenken krijgt u naast persoonlijke overwegingen ook te maken met juridische en fiscale gevolgen. Er zijn veel mogelijkheden. Wat voor u en degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt ook af van uw persoonlijke en financiële situatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schenken? Neem dan gerust contact op met ABC vermogensplanning. We leggen u graag uit wat fiscaalvriendelijk mogelijk en onmogelijk is.

Erven/vererven
De erfbelasting is de belasting die u betaalt over de ontvangen erfenis. Wat u moet betalen is afhankelijk van de hoogte van uw erfenis én van uw relatie met de overledene. Maar niet alleen over een erfenis moet u erfbelasting betalen. Ook als u een legaat krijgt, en soms bij een uitkering uit een levensverzekering, moet u erfbelasting betalen. Gelukkig zijn er wel vrijstellingen. Ook die zijn echter afhankelijk van de relatie die u had met de overledene. Partners hebben een hoge vrijstelling en grootouders of vrienden een zeer beperkte. U betaalt erfbelasting over de waarde die dan overblijft na verrekening van de vrijstelling.

Ondernemingsvermogen en erf-/schenkbelasting
Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van ruim €1.000.000 voor 100% vrijgesteld van erfbelasting of schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Een van de voorwaarden is dat het moet gaan om een materiële onderneming. Wat dat is en of u daarvoor kwalificeert, leggen we u bij ABC vermogensplanning graag uit.

Pensioen en erfbelasting
Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting
Voor de erfbelasting krijgt u automatisch bericht van de Belastingdienst over hoe u aangifte moet doen. Voor de schenkbelasting moet u uit eigen beweging aangifte doen. Kijk op website van de Belastingdienst voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Uw wensen en ideeën zijn altijd het uitgangspunt bij de aanbevelingen die de specialisten van ABC vermogensplanning geven. Wilt u meer weten over erfbelasting, schenkbelasting, het laten opstellen van een testament of andere zaken die gelieerd zijn aan dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met ABC vermogensplanning.