Motorrijtuigen

Een autoverzekering heeft als doel alle schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht voor iedere autobezitter. Hiermee bent u verzekerd tegen schade die u veroorzaakt aan derden. Met deze dekking bent u verzekerd tot een bedrag van €2.500.000 bij materiële schade en €5.600.000 bij letselschade.

Belangrijkste dekkingsvormen:

Daarnaast bestaan er aanvullende dekkingsvormen, zoals:

Ongevallen inzittenden (OVI)
De ongevallen inzittendenverzekering verzekert u en uw medepassagiers voor letsel opgelopen in de auto. Er wordt zowel voor overlijden als blijvende invaliditeit een verzekerd bedrag afgesproken.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Net als de OVI verzekering verzekert de SVI u en uw medepassagiers tegen de ge- volgen van letselschade, echter tot een totaal maximum van €1.000.000. Onder dit bedrag valt tevens dekking voor schade aan kleding en andere eigendommen, maar bijvoorbeeld ook medische kosten.

Rechtsbijstand voor motorrijtuigen
Als schade heeft die door derden is veroorzaakt, kunt u met behulp van deze verzekering laten nagaan in hoeverre de schade kan worden verhaald. Ook als u een geschil heeft als gevolg van onderhoud aan de auto biedt deze verzekering soelaas. Wij adviseren iedere auto bezitter deze verzekering af te sluiten.