Geleidelijke afbouw Wet Hillen

Hebt u geen of een kleine hypotheekschuld? Of concreter, is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan hebt u volgens de Wet Hillen uit 2005 recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Simpel gezegd, het eigenwoningforfait en de aftrek vallen tegen elkaar weg. Als u digitaal aangifte doet, gebeurt dit vanzelf.

Vanaf 2019 wordt de aftrekpost vanwege Hillen in 30 jaar volledig afgebouwd. Dat betekent dat u in de toekomst ook met de bijtelling van het eigenwoningforfait te maken krijgt wanneer u geen of een geringe eigenwoningschuld hebt.

Belastingbijtelling
Wie de rente tegen het hoogste belastingtarief aftrekt (de 4e schijf), krijgt te maken met een belastingbijtelling. Dit is ook zo als u onder de Wet Hillen valt. De bijtelling is 2,75 % (2019) van het bedrag dat u in de hoogste schijf in aftrek brengt. Van 2020 tot en met 2023 stijgt deze belastingbijtelling met 3% per jaar.

Bestaande hypotheekschuld
De hypotheekrente is erg laag en misschien kun u daarvan profiteren. Hoe is het bij uw geldverstrekker geregeld of wil u liever naar een ander? En wat moet u doen als het einde van de rentevaste periode in zicht komt?

Einde rentevaste periode
Loopt u rentevaste periode af? Dan is u geldverstrekker verplicht om minimaal drie maanden voor die datum een nieuw rentevoorstel te doen. Dat geeft u voldoende tijd om rond te kijken, te vergelijken, te onderhandelen en eventueel over te stappen. Alhoewel er heel vaak geadviseerd wordt om over te stappen, is dat zeker niet altijd een goed idee. Wat wel een goed idee is om eens te bekijken of aflossen voor u aantrekkelijk is. Onze specialisten informeren u graag waarom dit het geval is.

Renteperiode
Meestal kun u kiezen uit alle renteperiodes die een geldverstrekker heeft. Krijg u alleen een voorstel voor u huidige renteperiode, vraag dan ook naar de andere looptijden. Bij de huidige lage renteniveaus is het vaak interessant om de renteperiode te verlengen. Laat u hierover goed informeren.

Kan de rente omlaag?
Banken berekenen een renteopslag voor hoge hypotheken in verhouding tot de waarde van de woning. Die opslag is vastgesteld op het moment waarop u de hypotheek afsloot of bij de laatste renteverlenging. Als u in de tussentijd flink heeft afgelost of als u woning meer waard is geworden, kan de rente misschien omlaag. Dat hangt af van de risicoklasse waarin u valt. De verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van u woning bepaalt u risicoklasse. Bij elke risicoklasse hoort een rente. Des te lager de risicoklasse, des te lager de rente. Een aantal geldverstrekkers houdt bij het bepalen van de nieuwe rente ook rekening met het opgebouwde bedrag in de spaarpolis. Zij trekken dit bedrag eerst af van de schuld en bepalen daarna in welke risicoklasse de hypotheek valt.

Loopt u rentevaste periode af, dan is dat een goed moment om te checken of u geldverstrekker in het rentevoorstel rekening heeft gehouden met de juiste risicoklasse. Een lagere risicoklasse levert u al snel een voordeel op van 0,1% tot 0,3%.

Rentebedenktijd
Veel geldverstrekkers bieden rentevaste periodes aan met een zogenoemde rentebedenktijd. In de laatste twee jaar van u rentevaste periode kun u dan al een nieuwe renteperiode afspreken.

Renteopslag aflossingsvrij
Geldverstrekkers berekenen steeds vaker een renteopslag voor aflossingsvrije hypotheken. Dit merkt u bij verlenging van de rentevaste periode. Die opslagen worden ook steeds groter. De opslag kan oplopen tot meer dan 0,5%. Het is ons inziens de juiste boodschap vanuit de banken: een aansporing om de aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een annuïtaire of lineaire hypotheek waarbij er maandelijks wordt afgelost.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Laat u dan zeker goed adviseren. Kies niet zomaar voor aflossingsvrij omdat de maandlasten hierdoor lager zijn. Onze specialisten leggen u graag uit waarop u moet letten.

Spaarhypotheek
Voor een (bank)spaarhypotheek levert een lagere rente over het algemeen geen voordeel op. Doordat ook de rentevergoeding over u spaarsaldo daalt, moet u meer inleggen om het eindbedrag te kunnen halen.

Kosten
Als u rentevaste periode afloopt, dan kun u vrijwel altijd boetevrij overstappen naar een ander geldverstrekker. Wel krijg u met andere kosten te maken. Laat u hierover altijd goed informeren.

Wilt u meer informatie over hypotheken? Maakt u dan gerust een afspraak met een van onze specialisten van ABC lifestyle & living.