Klachtenregeling

U mag van ons verwachten dat wij alles in het werk zullen stellen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch valt niet altijd te voorkomen dat u over onderdelen van onze dienstverlening wellicht niet tevreden bent. Het kan daarbij gaan om zaken die wij in uw ogen gedaan of nagelaten hebben.

Wij zijn er om uw verhaal zo zorgvuldig mogelijk met de verzekeraar te communiceren. Wij nemen echter niet de beslissing of een vooral wel of niet gedekt is. De beslissing ligt 100% bij de verzekeraar.

Wanneer u vindt dat wij niet aan uw verwachtingen hebben voldaan, verzoeken wij u ons dit te melden. Bent u het niet eens met de beslissing van de verzekeraar, kunt u ons dat ook melden.

Mocht u van mening zijn dat u schade hebt geleden dan zullen we uw klacht zorgvuldig (laten) onderzoeken. Als hieruit blijkt dat uw klacht terecht is, dan zullen we er vanzelfsprekend alles aan doen om de zaak op te lossen en/of u te compenseren.

Hoe gaat het in z’n werk?

Als we geen overeenstemming bereiken?
Indien we niet tot overeenstemming kunnen komen over het oplossen van uw klacht, dan kunt u deze desgewenst voorleggen aan een onafhankelijk klachteninstituut, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl. Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Tenslotte bestaat nog de mogelijkheid dat de oorzaak van uw klacht gezocht moet worden bij een geldverstrekker of verzekeraar. Wij zullen u dan verwijzen naar de juiste instantie. Mocht u (vooraf) informatie willen hebben over de diverse klacht- en geschilinstanties dan kunt u terecht op de website:

www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/klacht

U vindt daar een overzicht van de diverse klachten- en geschilleninstanties in de financiële branche.