Motorrijtuigen

Heeft u meer dan 7 voertuigen te verzekeren? Kijk dan eerst bij “Collectiviteiten”.

Schade aan een auto wilt u graag zo snel mogelijk verholpen hebben, zeker als uw bedrijf afhankelijk is van de mobiliteit van uw bedrijfsauto’s. Een transportbedrijf kan bijvoorbeeld niet zonder zijn vrachtwagens. Met de bedrijfsautoverzekering wordt u in geval van schade snel en deskundig geholpen, waarna u snel weer de weg op kan. Een bedrijfsautoverzekering heeft als doel alle schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren.

De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht voor elke autobezitter. Hiermee bent u verzekerd tegen schade die u veroorzaakt aan derden. Belangrijkste dekkingen:

Aanvullende dekkingen bij motorrijtuigen:

Ongevallen inzittenden (OVI)
De ongevallen inzittendenverzekering verzekert u en uw medepassagiers voor letsel opgelopen in de auto. Er wordt zowel voor overlijden als blijvende invaliditeit een verzekerd bedrag afgesproken.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)
Net als de OVI verzekering verzekert de SVI u en uw medepassagiers tegen de gevolgen van letselschade tot een totaal maximum van €1.000.000. Onder dit bedrag valt tevens dekking voor schade aan kleding en andere eigendommen, maar bijvoorbeeld ook medische kosten.

Rechtsbijstand voor motorrijtuigen
Als u schade heeft die veroorzaakt is door derden kan deze rechtsbijstand verzekering u helpen uit te zoeken of en in hoeverre de schade kan worden verhaald. Ook als u een geschil heeft als gevolg van bijvoorbeeld onderhoud aan de auto biedt deze rechtsbijstandverzekering soelaas.

Werkmaterieelverzekering
De verzekering is bestemd voor werktuigen, zoals graafmachines, graaflaadcombinaties, mobiele kranen, vorkheftrucks, draglines, shovels, bouwkranen, tractoren, etc. De premie voor een werkmateriaalverzekering is afhankelijk van het soort werkmateriaal dat u wilt verzekeren. De verzekering wordt te allen tijde op maat gemaakt. Op een werkmaterieel polis is het rijrisico verzekerd (WAM), maar kan ook het werkrisico worden meeverzekerd.

WEGAM
De werkgever is verantwoordelijk voor de bestuurder van een motorrijtuig of werkmaterieel . De aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit is vaak niet verzekerd. Met een WEGAM verzekering kan de werkgever dit risico indekken.