Inkomen voor uw nabestaanden

Nalatenschapsplanning, onderdeel van de vermogensplanning, gaat over uw opgebouwde financiële vermogenspositie én de overgang daarvan naar uw erfgenamen. Bij deze overgang komen echter heel wat juridische en fiscale uitdagingen op uw weg. Alles kan een invloed op de omvang van uw vermogen hebben. Een van de minst leuke is de Belastingdienst in de vorm van vermogensrendementsheffing of aanmerkelijk belang bij ondernemers met een BV.

Het doel van de vermogensplanning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk te verdelen of (indien dit gewenst is) over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan heeft alles te maken met de fiscale (on)mogelijkheden.

Het doel van de nalatenschapsplanning is het om (zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten) uw toekomstige nalatenschap zodanig te verlagen dat daarover effectief zo min mogelijk (erf-, schenk-, vermogens)belasting hoeft te worden betaald. U krijgt te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Wezenlijke vragen zoals “moeten wij onze huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet” en/of “is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen?” zullen daarbij ter sprake komen. De te treffen regelingen moeten hoe dan ook naadloos op elkaar aansluiten om uw doel te bereiken.

Vermogensoverdracht is geen zaak van snelle beslissingen. Overdracht van geld vraagt om weloverwogen keuzes. Daar komt bij dat tegenwoordig veel verschillende regelingen en eisen voor vermogensbehoud en overdracht gelden. Denk bijvoorbeeld aan de (fiscale) Bedrijfsopvolgingsregeling, het UBO-register en de verhoogde Schenkvrijstelling voor de Eigen woning. Maar ook voor periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden specifieke vereisten.

Bij ABC vermogensplanning kunnen we u als DGA, (vermogende) particulier, stichting of familiefonds bij uw vermogensbehoud en –overdracht helpen. We beantwoorden vragen als:

ABC vermogensplanning adviseert u onder meer over:

Waar het ook over gaat, ABC vermogensplanning biedt zekerheid en inzicht in de (fiscale) consequenties van hetgeen u voor ogen heeft. Uw wensen en ideeën zijn altijd het uitgangspunt bij de aanbevelingen die we geven.