Compagnonsverzekering

De compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) die het verzekerd bedrag uitkeert bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat aan de achterblijvende compagnon(s).

Met deze uitkering kan bijvoorbeeld het aandeel van de overleden compagnon worden overgenomen of een vervanger worden betaald. Bij uitkoop van de nabestaanden moet contant worden betaald c.q. afgerekend.

Wat is een compagnonsverzekering?
Hierbij sluiten u en uw compagnons overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars af leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Dat wil zeggen dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Het moeten betalen van successierechten wordt hiermee voorkomen.

Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de ‘overblijvende’ compagnon(s).

Waarom een compagnonsverzekering?
Het belangrijkste doel is de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, na overlijden van een van de compagnons. Erfgenamen willen vaak op zeer korte termijn geld zien, terwijl het kapitaal van een onderneming heel vaak grotendeels in activa en werkkapitaal zit.

Het vaststellen van de juiste dekking van de compagnonsverzekering hangt af van zowel zakelijke, als ook persoonlijke factoren.

De voordelen van de compagnonsverzekering:

Bij ABC verzekeringen kunnen we U nader informeren over het belang van een compagnonsverzekering.