Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering verzekert de kosten van het ziekteverzuim in de eerste 104 weken, oftewel de eerste twee jaar.

U verzekert met een verzuimverzekering de kosten waarmee Uw onderneming te maken krijgt als Uw medewerkers ziek zijn. Ziek personeel kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor Uw onderneming. Met deze verzekering verzekert U loondoorbetaling van zieke medewerkers, de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast worden de kosten verhaald als iemand anders aansprakelijk is voor het verzuim van Uw medewerker.

Door de Wet Poortwachter heeft U als werkgever meer verantwoordelijkheden gekregen voor de re-integratie van zieke werknemers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen Uw financiële risico’s, maar helpt U ook bij de re-integratie van Uw mensen.

Verder kunt U gebruik maken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in Uw bedrijf terug te dringen. Op die manier weet U zeker dat U aan alle eisen van de Wet Poortwachter voldoet zonder dat het U veel inspanning hoeft te kosten.

Wat zijn Uw (financiële) risico’s bij verzuim?
De gevolgen en de risico’s van verzuim voor U als werkgever:

De kosten en verplichtingen van ziekteverzuim kunnen aanzienlijk zijn. Een verzuimverzekering biedt voor veel zaken dekking. Zo dekt de verzekering de kosten van het verzuim en, afhankelijk van de polis die gekozen wordt, draagt zorg voor Arbo-dienstverlening en re-integratie inspanningen.

Bij ABC verzekeringen adviseren we altijd ervoor te kiezen ook de Arbo-dienstverlening en re-integratie inspanningen te verzekeren. U heeft in die situatie al voldoende stress en wilt dan zeker niet ook nog eens geconfronteerd worden met de wettelijke verplichtingen of de consequentie(s) van het niet adequaat opvolgen van die verplichtingen.

De premiebepalende factoren bij een verzuimverzekering zijn:

Een conventionele verzuimverzekering (voor bedrijven met minder dan 50 werknemers) gaat uit van een eigen risico in tijd (wachtdagen) en dekt ieder afzonderlijk verzuimgeval.  Als werkgever bepaalt U zelf het aantal dagen dat U voor eigen rekening neemt. Naast de conventionele dekking bestaat de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze te combineren met de Arbo-dienstverlening en het re-integratieproces.

Voordelen van een verzuimverzekering:

Bij ABC verzekeringen kunnen we U nader informeren over het belang van een compagnonverzekering.