Inkomenspositie na een echtscheiding

Na uw scheiding kan uw inkomen flink omlaag gaan. U moet nu de kosten van uw levensonderhoud en de verzorging van uw eventuele kinderen waarschijnlijk zelf opbrengen. Het is natuurlijk heel vervelend als u niet of heel moeilijk kunt rondkomen. Laat daarom steeds een deskundige nagaan of u recht hebt op partneralimentatie, kinderalimentatie en pensioen. Een scheidingsdeskundige is niet alleen op de hoogte van de alimentatie, maar kan ook het pensioen laten vaststellen. ABC vermogensplanning wijst u graag de weg naar antwoorden.

Scheiden als u of uw echtgenoot/echtgenote kwalificeert als ondernemer
U bent ondernemer en u heeft samen met uw partner de beslissing genomen om te gaan scheiden. U bent bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een of meerdere besloten vennootschappen of u bent een zelfstandig ondernemer met of zonder personeel (ZZP-er). Dan komen er al gauw vragen op, die bij een ‘gewone’ echtscheiding niet aan de orde zijn:

De uitkomst van deze vragen kan per type onderneming verschillen en vereist maatwerk waarbij uw advocaat naast kennis van het echtscheidingsrecht ook gedegen kennis van het ondernemingsrecht nodig heeft. ABC vermogensplanning helpt u in deze situatie uiteraard met raad en daad.

Scheiding: de zelfstandig ondernemer
De huisarts vormt een maatschap met andere artsen van de praktijk, de advocaat heeft zijn praktijk ondergebracht in een eenmanszaak, man en vrouw hebben samen een vennootschap onder firma, de stucadoor is ZZP-er, enz. Er zijn dus verschillende soorten ondernemingen die bij de echtscheiding betrokken kunnen worden. 

De boekhouding is in beginsel anders ingericht dan bij een B.V., de fiscale behandeling is anders en er is, afhankelijk van de ondernemingsvorm, meer of juist minder vrijheid om het beleid en inkomen te bepalen. De problematiek is echter vergelijkbaar. Welke inspanningen kunnen bijvoorbeeld in de toekomst in redelijkheid verwacht worden van de individu om het inkomen op peil te houden en welke gevolgen hebben negatieve economische ontwikkelingen voor de vaak kwetsbare kleine ondernemer?

Bij ABC vermogensplanning werken we deze financiële, juridische en/of fiscale vraagstukken voor u uit. Dat kan zelfstandig of in samenwerking met uw advocaat.

Scheiding: de directeur-grootaandeelhouder (DGA)
De DGA ontvangt vanuit de vennootschap salaris. De DGA lijkt in dat opzicht op een werknemer in loondienst. Het grote verschil is echter dat de DGA zelf kan bepalen welk salaris jaarlijks wordt uitgekeerd derhalve alle vrijheid heeft om het beleid en inkomen te bepalen

Bij berekening van de verschuldigde alimentatie zal geanalyseerd worden of er een marktconform salaris wordt uitgekeerd. Als dit niet het geval is, kan de rechter het salaris corrigeren. Ook is het mogelijk dat in het verleden juist een te hoog salaris is vastgesteld ten opzichte van de resultaten in de periode voor de echtscheiding (men leefde op te grote voet). Dan dient ook te worden ingegrepen om te hoge alimentatielasten te voorkomen.

Als u in algehele of beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd of u heeft de onderneming tijdens het huwelijk opgericht en geen huwelijksvoorwaarden gesloten, behoren de aandelen van de vennootschap tot de gemeenschap en speelt de bedrijfswaarde een belangrijke rol. Daarbij kunnen verschillende waarderingsmethoden gehanteerd worden, die soms tot zeer verschillende uitkomsten kunnen leiden. 

Ook als u onder huwelijksvoorwaarden bent gehuwd kan de bedrijfswaarde een rol spelen indien u heeft afgesproken om bij einde huwelijk af te rekenen over het vermogen, dan wel u tijdens het huwelijk geen uitvoering heeft gegeven aan een verrekenbeding. Veel zal afhangen van de inhoud van uw huwelijksvoorwaarden.

ABC vermogensplanning heeft ervaring in deze complexe materie. Neemt u daarom altijd even contact met ons op. Het kan problemen in de toekomst voorkomen.