Zakelijke basisverzekeringen

Opstallen
Schade aan het bedrijfsgebouw kan vele oorzaken hebben en voor veel last zorgen. Wanneer u uw bedrijfsgebouw met een gebouwenverzekering verzekerd, worden de kosten van de materiële schade vergoedt. Met de gebouwenverzekering verzekert u zich tegen schade aan het bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld ontstaan door brand, blikseminslag, ontploffing, storm, water, diefstal, vandalisme, aanrijdingen en sneeuwdruk. Daarnaast worden de kosten die u maakt om de schade te beperken(bereddingskosten) ook gedekt door de verzekeraar. Dit geldt ook voor de kosten van het vaststellen van de schade (expertisekosten).

Voor de waardebepaling wordt op dit moment meestal teruggevallen op de herbouwwaarde. De waarde kan in overleg worden vastgesteld, maar u kunt er ook voor kiezen om dit te laten doen door een erkend taxateur. U heeft dan garantie dat de schade wordt geregeld op basis van de taxatie.

Inventaris/goederen
Een inventaris- en goederenverzekering verzekert u voor schade aan uw goederen of inventaris. Door een schade kan uw bedrijf stil komen te liggen. Daarom wilt u zo snel mogelijk geholpen worden. Deze verzekering biedt u daarnaast ook dekking voor materiële schade. Als u liever helemaal geen risico wilt lopen, is dat ook mogelijk! De navolgende gevaren kunt u in ieder geval verzekeren:

Ook bijkomende kosten zijn meeverzekerd. Verzekeren is prima, maar voorkomen is uiteraard beter.
U kunt als eigenaar van gebouwen op verschillende manieren voor beveiliging en/of preventie zorgdragen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan bouwkundige maatregelen, zoals goed hang- en sluitwerk, stevige toegangspoorten/deuren, hekwerk. Maar denkt u ook aan elektronische maatregelen zoals een alarminstallatie die melding geeft bij brand en/of inbraak en camerabeveiliging. Tot slot spelen ook organisatori- sche maatregelen zoals door sleutelbeheer te regelen en vast te leggen wie wat doet bij afwezigheid, een belangrijke rol. Het spreekt voor zich dat hoe beter uw beveiligings- en preventie maatregelen, hoe lager de zakelijke verzekeringspremie.

Verhuur – Huurderving
Als u het gebouw verhuurt is het belangrijk dat u door geeft wat voor huurder er in het pand zit. Ook als dit wisselt dient u dit door te geven. Ook kunt u zich verzekeren tegen huurderving als het pand door een gedekte oorzaak tijdelijk niet verhuurd kan worden.

Glasverzekering
Schade als gevolg van breuk is niet standaard meeverzekerd. U kunt de dekking hiervoor apart regelen. Het gaat hier om het glas dienende tot lichtdoorlating.

Cyberverzekeringen
Elk bedrijf dat te maken heeft met gegevens (data) loopt risico’s. Of het nu om computers, servers of online gaat, de risico’s worden steeds complexer. Met een cy- berriskverzekering kunnen verstrekkende gevolgen van bijvoorbeeld het verlies van gegevens en aanvallen worden ingeperkt. Bedrijven zijn in dit digitale tijdperk voor steeds meer data verantwoordelijk. Ook ten aanzien van klanten en eigen werknemers. Denk hierbij aan vertrouwelijke informatie, zoals contracten, financiële gegevens of marketingplannen, maar ook aan gevoelige informatie, zoals contacten, salaris administratie en medische gegevens. Vaak bent u wettelijk verplicht om de betrokkenen op de hoogte te stellen van een mogelijke inbreuk op uw systeem. Daarom is het verstandig om de kosten die hieruit kunnen ontstaan af te dekken met een cyberriskverzekering.

Bedrijfsschadeverzekering
Schade aan het gebouw, de inventaris en de goederen kan gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering kan zelfs geheel stil komen te liggen. U hebt geen inkomsten, maar de vaste lasten gaan door. Met de bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd wanneer uw bedrijf na een schadegeval tijdig stil komt te liggen. De verzekering is er op gericht uw bedrijf zo snel mogelijk weer operationeel te krij- gen, waardoor u zoveel mogelijk klanten behoudt en de omzet van uw bedrijf zo min mogelijk daalt. De verzekering vergoedt de vermindering van de nettowinst en de betaling van de vaste lasten.