Uitvaartkostenverzekering

Een van de verzekeringen waar de meeste commotie over is (geweest), betreft de uitvaartverzekering. Verschillende bekende kantoren waar u dit soort verzekeringen kon afsluiten kampten of kampen met financiële problemen. Desalniettemin is deze verzekering vaak onontbeerlijk. Neemt u derhalve de tijd om u goed te laten informeren.

De kosten van een uitvaart kunnen al gauw oplopen en zijn vaak hoger dan verwacht (standaard rond €10.000). Niet iedereen heeft op het moment dat het zo ver is, voldoende geld om een uitvaart te kunnen betalen. De kosten van een uitvaart zijn verder afhankelijk van uw eigen wensen.

Er bestaan grofweg twee type uitvaartverzekeringen:
  • Uitvaartverzekering in natura – hierbij verzeker je een bepaald pakket waarbij vooraf wordt bepaald wat wordt geregeld. Je neemt een dienstenpakket af en van wat er overblijft kan worden gebruikt voor grafkosten/crematiekosten, bloemen of catering.
  • Uitvaartverzekering in geld – hierbij wordt een bedrag verzekerd wat uitkeert waarmee de begrafenis of crematie kan worden betaald. Het bedrag is mede afhankelijk van de premie en de duur van de verzekering. Als er niets aan ver- anderd keert deze polis altijd uit.