Inkomensverzekering

Wanneer u als werknemer door ziekte of een ongeval (gedeeltelijk) niet meer in staat bent om te werken, dan kunt u aanspraak maken op sociale voorzieningen. De sociale voorzieningen kunnen echter financieel nadelige gevolgen hebben, voor zowel werkgever als werknemer. Het is van belang om zowel als werkgever als ook als werknemer op de hoogte te zijn van de (mogelijke) financiële consequenties.

Werkgeversvoorzieningen
Indien een werknemer ziek en/of arbeidsongeschikt is brengt dit veelal verplichtingen en kosten met zich mee voor de werkgever, zoals reintegratie en vervanging. Dit kan financieel een dusdanige impact hebben dat dit de bedrijfscontinuïteit wel eens in gevaar kan brengen. Zeker bij bedrijven in het MKB. Het is daarom belangrijk dat u als werkgever duidelijk inzichtelijk heeft welke financiële gevolgen dit met zich mee kan brengen in uw situatie en welke maatregelen hiervoor te treffen zijn, om vervolgens een bewuste keuze te kunnen maken.

Werknemersvoorzieningen
De sociale voorzieningen in Nederland leveren veelal een inkomensterugval op voor werknemers. Het is daarom belangrijk dat werknemers duidelijk inzichtelijk hebben en zich bewust zijn van de financiële gevolgen die ‘ziek zijn of arbeidsongeschiktheid’ met zich mee kan brengen. Vertrouwt u hierbij dus niet klakkeloos op uw werkgever maar vraag ook wat u zelf kunt regelen. Verzekeringen die op dit terrein oplossingen bieden zijn:

ABC verzekeringen informeert u onder “Vermogensplanning” verder over onze mogelijkheden op het gebied van inkomensverzekeringen.