Bedrijfsaansprakelijkheid

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BVA) probeert u te voorkomen dat u voor zware financiële lasten komt te staan als gevolg van fouten waarvoor u aansprakelijk bent. De BVA biedt dekkingen voor bedrijfs-, werk- gevers-, product- en milieuaansprakelijkheid. De uiteindelijke dekking is afhankelijk van uw keuze en bedrijf.

De BVA dekt aansprakelijkheid voor schade die u veroorzaakt aan personen en/of spullen én de schade die daaruit voortvloeit. Het gaat hierbij om schade tijdens activiteiten binnen uw beroep of bedrijf. U verzekert hiermee ook aansprakelijkheid als uw producten schade veroorzaken.

Het is van groot belang dat u goed laat omschrijven in welke hoedanigheid u uw werkzaamheden verricht. Dit geldt als uitgangspunt voor uw dekking. Uiteraard is een BVA geen vrijbrief voor roekeloos gedrag. Goed koopmanschap blijft bij alle zakelijke verzekeringen de basisvoorwaarde. Zo zijn er een aantal zaken zeker niet (of zeer beperkt) te verzekeren:

De premie wordt onder andere vastgesteld op basis van uw jaaromzet. Jaarlijks dient u deze gegevens dan ook aan de maatschappij door te geven.

Bij ABC verzekeringen vinden we het essentieel dat u als ondernemer een BVA heeft. Nog geen BVA? Maak dan zeker een afspraak en laat u goed informeren.