Inkomen voor uw oude dag

Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u geen loon meer van uw werkgever of van uw opdrachtgever. Toch geniet u in de meeste gevallen van een oudedagsvoorziening. Deze kan uit verschillende onderdelen bestaan. De belangrijksten zetten we hieronder voor u op een rijtje.

AOW
Allereerst bouwt uw AOW op over de jaren die uw in Nederland woont of werkt. U ontvangt vanaf uw pensioendatum deze uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is een maandelijks basisinkomen, dat u blijft ontvangen totdat u overlijdt. De leeftijd waarop uw AOW krijgt, was lang 65. Deze leeftijd wordt nu in stappen verhoogd naar 67 jaar.

Werkgeverspensioen
Met alleen uw AOW redt u het vandaag de dag helaas vaak niet. Daarom bouwt u bij veel werkgevers pensioen op via een pensioenregeling. Iedere maand is er door uw werkgever pensioenpremie afgedragen; uw werkgever betaalt dan een (groot) deel van die pensioenpremie en (heel vaak) betaalt u ook een eigen bijdrage die van uw salaris wordt ingehouden. Uiteindelijk levert deze maandelijkse afdracht een pensioenvermogen op waarmee uw AOW aangevuld wordt. Hoeveel deze aanvulling daadwerkelijk is, hangt van heel veel aspecten af waarop u geen invloed heeft.

Eigen pensioenaanvulling
Zelfs wanneer uw een AOW-uitkering én een werkgeverspensioen krijgt, zal dat vandaag de dag niet genoeg meer zijn. Zo kunt u tijdens de opbouwfase (de fase vóór de AOW leeftijd) een tijdje minder hebben gewerkt, gescheiden (en mogelijkerwijs hertrouwd) zijn, van werkgever gewisseld zijn of geen werkgeverspensioen opgebouwd hebben omdat u bijvoorbeeld zzp’er bent geweest of in het buitenland hebt gewerkt. In al die gevallen hebt u een pensioenhiaat gecreëerd waardoor uw werkgeverspensioen tegen zal vallen. Het verdient daarom aanbeveling om tijdig zelf iets aanvullends te regelen specifiek voor uw pensioen. Gelukkig zijn er voldoende fiscale aantrekkelijke mogelijkheden waardoor u ook nog eens minder belasting gaat betalen tijdens de opbouwfase.

Inkomen als zelfstandige ondernemer
Ben uw zelfstandig ondernemer en wilt u weten wat u kunt/moet regelen voor uw pensioen? Dan is het belangrijk u goed te laten informeren want er zijn maar weinig sociale regelingen waar u voor in aanmerking komt. Maakt u hierover een afspraak met één van de specialisten van ABC vermogensplanning.