Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer, waaronder een zzp-er, kunt u ervanuit gaan dat er wettelijk weinig tot niets is geregeld met betrekking tot de sociale voorzieningen. Door het wegvallen van de werkzaamheden van de zelfstandig ondernemer valt het bedrijf veelal stil en daarmee ook het inkomen. Het uitbesteden van deze werkzaamheden is vaak moeilijk of duur, wat de inkomsten van u nog verder onder druk zet. Het inzichtelijk hebben en eventueel afdekken van deze kosten c.q. risico’s is daarom van essentieel belang. ABC verzekeringen kan u verder helpen en informeert u graag over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Met de AOV beschermt u zich als zelfstandig ondernemer, zzp’er of mkb’er tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Kunt u door een ziekte of ongeval uw werk niet meer uitvoeren? Dan ontvangt u vanuit de AOV een uitkering. Hierbij wordt niet gekeken of u nog inkomen heeft uit andere bronnen. ABC verzekeringen biedt u direct deskundige hulp en zo nodig een persoonlijk reintegratieprogramma.

De AOV premie is van meerdere factoren afhankelijk, zoals:

Het verzekerde bedrag wordt bepaald in overleg met de verzekerde waarbij als uitgangspunt zoveel mogelijk wordt gekeken om normaal te kunnen blijven leven (80%- 100% van gebruikelijk). Om voor de verzekering in aanmerking te komen moeten er gezondheidswaarborgen worden aangeleverd.

Een AOV is een dure verzekering. Desalniettemin vinden we dat u deze verzekering moet afsluiten. De vorm en condities hoeven niet vanaf de eerste dag ingevuld te zijn tot optimaal. Dat kunt u samen met ons gedurende de looptijd aanpassen. Hoe jonger u begint, hoe goedkoper een dergelijke verzekering voor u is. In sommige beroepen adviseren we zelfs een tijdelijke AOV verzekering. Laat u goed informeren door deskundigen!

ABC verzekeringen kan u verder helpen en informeert u graag over de mogelijkheden en de onmogelijkheden.