Inkomen bij staken of faillissement

Stopt u uw onderneming definitief en staat uw onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan dient u uw onderneming uit te schrijven bij de KvK. Bespreek dit met uw accountant of adviseur. De KvK geeft dit vervolgens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u vervolgens een brief over de gevolgen voor de btw en de winstbelasting(speriode).

Stopt u uw onderneming en is uw onderneming niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Dan dient u zelf contact op te nemen met uw belastingkantoor en door te geven dat u gaat stoppen met uw onderneming. Kijkt u hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Als u uw onderneming staakt, moet u rekening houden met:

 • berekenen van stakingswinst
 • het afrekenen van uw oudedagsreserve
 • desinvesteringsbijtelling
 • overdrachtsbelasting over onroerende zaken
 • aangifte doen na staking

Wanneer is sprake van staking
Er is niet alleen sprake van staking als u daadwerkelijk stopt met uw onderneming, maar ook als:

 • u uw bedrijf verkoopt
 • de rechtsvorm of het samenwerkingsverband verandert. Als uw bedrijf de rechtsvorm heeft van een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap, is de vof of de maatschap zelf ondernemer. Als u uw bedrijf inbrengt in een vof, maatschap of bv (of andersom), beschouwt de Belastingdienst dit ook als een bedrijfsbeëindiging en eventueel als het starten van een nieuw bedrijf
 • uw erfgenamen uw eenmanszaak voortzetten.

Actiepunten bij bedrijfsbeëindiging
Als u uw bedrijf beëindigt, moet u:

 • de administratie van het bedrijf afsluiten
 • de jaarstukken tot en met de datum van de bedrijfsbeëindiging opmaken
 • in uw aangifte omzetbelasting de btw aangeven over goederen die naar privé zijn gegaan.

Als u bij een bedrijfsverandering goederen aan het bedrijf onttrekt voor privégebruik, moet u daarover inkomstenbelasting en btw betalen. Het ontslag van uw werknemers moet u uiteraard eveneens bij de Belastingdienst melden.

Onvrijwillige bedrijfsbeëindiging: een faillissement
Het stoppen van een onderneming gebeurt niet altijd vrijwillig. Als u uw schulden niet meer kunt betalen, kan de rechtbank u failliet verklaren. Dat kan op verzoek van uw schuldeisers, maar ook op uw eigen verzoek. Een faillissement betekent dat de rechtbank vaststelt dat u uw schulden niet meer betaalt. Het faillissement is een algemeen beslag op al uw bezittingen en inkomsten. Als het faillissement is uitgesproken, kunt u niet meer over uw bezittingen en inkomsten beschikken. De rechtbank benoemt een curator die het faillissement zal afwikkelen.

Wie of wat wordt failliet verklaard?
Als u een eenmanszaak hebt, wordt u persoonlijk failliet verklaard, niet uw onderneming. Als u met een of meer anderen in een maatschap of vof werkt, worden u en uw maten of vennoten failliet verklaard. Ook de vof wordt failliet verklaard. U en uw medefirmanten blijven wel ieder voor zich aansprakelijk voor de gehele schuld.

Als u een besloten vennootschap hebt, dan wordt de besloten vennootschap failliet verklaard, niet uzelf persoonlijk. Als er sprake is van wanbeleid, kunt u als bestuurder van een besloten vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor schulden die de besloten vennootschap niet heeft betaald. Bij de commanditaire vennootschap zijn er verschillende mogelijkheden. Als u de enige beherende vennoot bent, wordt uzelf failliet verklaard. Zijn er nog andere beherende vennoten, dan worden de commanditaire vennootschap en alle beherende vennoten failliet verklaard. Ook hierbij geldt: de beherende vennoten zijn ieder voor zich aansprakelijk voor alle ondernemingsschulden.

Ondernemen nadat u failliet bent gegaan?
Als u van plan bent weer als ondernemer te starten, moet u er rekening mee houden dat uw oude schuldeisers, ook de Belastingdienst, weer bij u kunnen aankloppen voor de schulden die u nog niet hebt betaald. Daarom is het in zo’n situatie verstandig u goed te laten adviseren.

ABC vermogensplanning helpt u graag met deze verantwoordelijkheden. Informeer u echter tijdig naar de (on)mogelijkheden. Zorgt u altijd voor een adequate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV).