Verzekeringen

Bij een verzekering zijn twee partijen, een verzekeraar en een verzekeringnemer, die een overeenkomst aangaan. Tegenover de betaling van premie door de verzekeringnemer staat de uitkering door de verzekeraar indien de gebeurtenis of situatie zich voordoet die verzekerd is. Verzekeringen worden vanuit de wet onderverdeeld in twee soorten: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen.

Schadeverzekering
Een schadeverzekering is een verzekering waarbij de strekking is het vermogen (bezit) van de verzekeringnemer te beschermen. Dit vermogen (bezit) kan bijvoorbeeld worden aangetast door beschadigd raken of verloren gaan van bezit of door aan derden veroorzaakte schade, waarvoor men wettelijk aansprakelijk is.

De meeste verzekeringen zijn schadeverzekeringen. Enkele voorbeelden van schadeverzekeringen:

Een schadeverzekering voor consumenten heeft standaard een contractduur van één jaar. De verlenging van een verzekering wordt in alle gevallen van tevoren door de verzekeringsmaatschappij aangegeven. De opzegtermijn is, na de eerste verlenging, in alle gevallen 1 maand.

Sommenverzekering
Een sommenverzekering keert een van tevoren afgesproken bedrag uit wanneer het onzekere voorval zich voordoet. Een sommenverzekering wordt afgesloten op het leven of de gezondheid van een persoon. Sommenverzekeringen zijn daardoor bijna altijd levensverzekeringen. Uitzondering hierop zijn een ongevallenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een levensverzekering eindigt nadat een uitkering is verstrekt. Daarnaast is de verzekeringnemer te allen tijde gerechtigd de verzekering te beëindigen.

De rol van ABC verzekeringen
ABC verzekeringen is een onafhankelijke bemiddelaar in verzekeringen. Dat betekent dat u bij ons verzekeringen kunt afnemen van alle betrouwbare kwaliteitsverzekeraars, zoals bijvoorbeeld NH1816, ASR, REAAL, Nationale Nederlanden, Aegon, Allianz etc..

We hebben samenwerkingsverbanden met alle maatschappijen. We werken dus niet voor verzekeraars en we zijn zeker niet bij ze in loondienst. We zijn onafhankelijk én deskundig in het selecteren van het beste verzekeringspakket voor u. We letten op de jaarpremie die u betaalt, maar bovenal op de kwaliteit van de verzekering (de voorwaarden). Zo kunt u bij ons uitsluitend terecht voor kwalitatief hoogwaardige verzekeringen. We bieden u geen verzekeringen aan uit directe kanalen (de welbekende “reclame verzekeringen”).

De kwaliteit van een verzekering en de bemiddelaar wordt echt duidelijk in het geval van een schade. Wilt u niet met een 0800-nummer praten maar een persoon die u begrijpt en ondersteunt, kies dan voor een verzekeringspakket bij ABC verzekeringen.