Indirect vastgoed

U kunt naast direct beleggen in vastgoed, ook indirect beleggen. Indien u (een deel van) uw vermogen niet voor minimaal 5 jaar kunt missen, moet u bijvoorbeeld zeker niet denken aan of beginnen met direct vastgoed. U kiest dan ook beter voor indirecte vormen van beleggen in vastgoed. Zo kunt u kiezen uit open- end of closed-end vastgoed. Deze vastgoedfondsen zijn vergelijkbaar met aandelenfondsen. Nadelen van indirect beleggen zijn heel vaak de kosten en het feit dat u niet zelf aan de knoppen zit. Voordelen zijn onder meer dat u doorgaans al met lage bedragen kunt instappen en ook weer volledig kunt uitstappen.

Vastgoedobligaties
Bij vastgoedobligaties investeert u in een brede portefeuille van vastgoedobjecten. U heeft daarbij geen inspraak in het beheer en de strategie van het fonds. De instapmogelijkheden zijn daarbij voor iedereen financieel haalbaar en de verhandelbaarheid van de obligaties is redelijk tot goed.

Vastgoedleningen
Bij vastgoedleningen investeert u in individuele objecten en dient het vastgoed als onderpand van de lening. U bent geen eigenaar van het object maar u heeft wel de zekerheid van dat object. U ontvangt een hoge rente. U krijgt echter geen zeggenschap.

Bij ABC lifestyle & living adviseren we u over dit soort beleggingsmogelijkheden.