Bedrijfsadvies

Een dreigend faillissement geeft zorgen maar het vinden van startkapitaal voor je nieuwe onderneming eveneens. Elk bedrijfsmatig probleem vraagt om een specifieke aanpak. Als ondernemer legt u heel vaak deze verantwoordelijkheid voor een deel of zelfs grotendeels bij uw accountants- of administratiekantoor neer.

Heel veel directeuren en ondernemers worstelen jarenlang met de bedrijfsvoering. Het managen van iedere situatie lijkt wel op crisismanagement. Dit kan anders en beter.

Door de jaren heen hebben we bij ABC bedrijfsadvies vele ondernemers met raad en daad bijgestaan. Elk probleem kan immers opgelost worden. Of het nu gaat om een bedrijf op te starten, door te starten, weer gezond te maken, te reorganiseren, te saneren of een faillissement af te handelen.

Bij ABC bedrijfsadvies maken we gebruik van de deskundigen en specialisten van bij Generon Advisory & Consulting (www.generon.nl). Een onafhankelijk bedrijf dat al 3 decennia toonaangevend is in de advisering in het MKB.

Succesvol ondernemen vraag een antwoord op veel vragen:

 • hoeveel grip hebt u op uw bedrijf?
 • werkt u in uw bedrijf of werkt u aan uw bedrijf?
 • etc. etc.

ABC bedrijfsadvies helpt u bij het identificeren, formuleren en uitwerken van uiteenlopende vraagstukken:

 • uw grote lijn vragen: wat wilt u bereiken als ondernemer en wat zijn uw visie, missie en kernwaarden die daarbij horen? Waarom doet u wat u doet?
 • uw strategische routekaart: welke doelen staan de komende 1, 2, 3, 5 jaren centraal in uw onderneming?
 • uw toegevoegde waarde vragen: waarom bent u (of beter uw onderneming) relevant voor de klant? Waarom heeft uw onderneming “waarde”?
 • uw SWOT analyse vragen: welke activiteiten zorgen voor waarde creatie of juist niet?
 • uw interne analyse: wat kunt u veranderen opdat uw onderneming kan groeien? En hoe kunt u dit veranderen?
 • etc. etc.
Bij ABC bedrijfsadvies kijken we met u naar de levensfase van u en uw onderneming. In dat kader kijken we naar vragen met betrekking tot:
 • de gerealiseerde winstgevendheid: waar komt uw winst vandaan? Waar laat u winst liggen?
 • de verkoopbaar van uw onderneming: wat dient u te veranderen opdat uw onderneming waardevoller wordt voor een overnamekandidaat en u uw onderneming kunt verkopen tegen de meest gunstige condities?
 • de financieringen van uw onderneming: wat is de resterende levensverwachting van uw activa? Welke middelen moeten aangewend worden om de winstgevendheid niet in gevaar te laten komen? Waar komen deze middelen vandaan? Hoe bent u op dit moment gefinancierd?
 • de samenstelling van uw onderneming: zijn er onderdelen die afzonderlijk verkocht (afgestoten) kunnen worden opdat de gesplitste onderneming meer waard is dan de oude totale onderneming?
 • etc. etc
Bij ABC bedrijfsadvies staat een onafhankelijk advisering centraal. We maken graag met u een afspraak om te kijken hoe we u kunnen helpen uw onderneming nog succesvoller te maken.