Aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen kosten waar u of uw gezinsleden voor aansprakelijk zijn. Heeft u per ongeluk letsel aan iemand toegebracht? De kosten kunnen snel oplopen. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor een goede dekking tegen deze financiële gevolgen!

Met een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) bent u verzekerd voor schade waarvoor u, uw gezinsleden of u als bezitter van huisdieren aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld, uw kind schiet tijdens het voetballen per ongeluk de bal door een ruit. Dan zult of kunt U aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast kunt u per ongeluk letsel aan een ander toebrengen, met hoge kosten als gevolg. Per schadegeval geldt een maximaal verzekerd bedrag, waarin u diverse keuzemogelijkheden heeft.

Een AVP met alleenstaandendekking:
Een AVP met gezinsdekking: