Mediation (bemiddeling)

Mediation richt zich met name op verbroken relaties. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is mediation geen modeverschijnsel. In iedere relatie – zakelijk en privé – kunnen er immers situaties ontstaan die leiden tot divergerende inzichten.

In de privé situatie wordt vaak gesproken over “uit elkaar groeien” of “van elkaar vervreemden”. Zakelijk wordt gesproken over “verschillen in inzichten” of “op zoek naar een nieuwe uitdaging”. In alle gevallen geldt dat mensen die eerst met elkaar verbonden waren, deze verbinding kwijt zijn geraakt en deze hierdoor definitief willen verbreken.

Mediation wordt vaak ingezet als alternatief tegenover “advocatenwerk”. Inmiddels wijzen ook veel advocatenkantoren intern een mediation deskundige aan die erop toeziet dat fiscale en juridische afspraken worden overeengekomen en adequaat vastgelegd. Andere advocatenkantoren huren ABC vermogensplanning hiervoor in.

Bij ABC vermogensplanning kijken we niet alleen naar de fiscale en juridische consequenties van een verbroken relatie. Wij stellen bij iedere mediation als doel het bereiken van een doeltreffende en duurzame oplossing tussen ex-partners. We onderscheiden naast dit “afwikkelingsmediation” ook een “preventieve mediation”. Het is onze ervaring dat in veel gevallen er dan geen sprake is van (definitief) verbroken relaties.

Het doel van een mediation bij ABC vermogensplanning is:

Hieronder bespreken we een aantal verschillende vormen van mediation waarvoor u bij ABC vermogensplanning terecht kunt.

1. Huwelijksmediation
Waar bij relatietherapie wordt getracht een relatie te herstellen, gaat het bij mediation juist erom om in onderling overleg tussen (ex-)partners samen afspraken te maken ter zake de afwikkeling van de relatie. Dit vindt plaats onder het toeziend oog van een mediator.

Een mediationtraject wordt veelal (maar lang niet altijd!) opgestart na de verbreking van een relatie. Als gevolg daarvan worden ex-partners veelal geconfronteerd met zaken (veelal fiscaal, juridisch of financieel van aard) die onderling afgewikkeld moeten worden, waaronder gemeenschappelijke goederen die verdeeld moeten worden, fiscale aspecten van een (echt)scheiding die geregeld moeten worden, afspraken over kinderen die moeten worden gemaakt etc.

Bij ABC vermogensplanning is de mediator onpartijdig; onze mediators begeleiden de ex-partners in hun onderlinge communicatie, luistert naar wensen, ervaringen en gevoelens van beide ex-partners en haalt daaruit aanknopingspunten, met als doel partijen met elkaar in gesprek te houden. Bij ABC vermogensplanning wordt in een mediation toegewerkt naar een doeltreffende en duurzame oplossing die voor beide partijen, en eventueel betrokken kinderen, het beste werkt. Getracht wordt hoe dan ook om problemen tussen ex-partners een plek te geven, zonder deze problemen op de spits te drijven. Op een vechtscheiding en partijen die jegens elkaar procederen, zit in onze beleving niemand te wachten.

Heeft u vragen over huwelijksmediation? Neem dan gerust contact op met ABC vermogensplanning.

2. Mediation bij erfenis
Het overlijden van een dierbare is een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. In een dergelijke situatie kunnen meningsverschillen behoorlijk oplopen. Bij het afwikkelen van een erfenis gaat het vaak om rouw en verdelen. Door het overlijden van een dierbare in de familie kunnen emoties en geldzaken samen komen en nabestaanden gaan hier heel verschillend mee om. Oud zeer kan weer naar boven komen en ruzie of onenigheid veroorzaken. Gevolg daarvan kan zijn dat betrokkenen er zelf niet meer uitkomen. Een nalatenschapsmediator van ABC vermogensplanning kan helpen die impasse te doorbreken.

De nalatenschapsmediator geeft geen panklare oplossingen, maar begeleidt partijen naar hun eigen gevonden oplossing. De mediator legt aan de partijen uit waar hun keuzes – menselijk, financieel, fiscaal en juridisch – toe leiden en bevordert het gesprek tussen hen. De nalatenschapsmediator ziet er op toe dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn en legt ze – indien van toepassing – vast in een schriftelijke overeenkomst.

Bij ABC vermogensplanning hebben we met deze vorm van mediation ruime ervaring.

3. Mediation bij zakelijke onenigheid
Zakelijke geschillen vreten energie, tijd en dus geld. Zo kan er onenigheid ontstaan over een overeenkomst of betaling, of kan er een probleem ontstaan binnen uw maatschap, vennootschap of stichting. In het economisch verkeer gaan we dagelijks om met verschillende standpunten en belangentegenstellingen. Maar onder bepaalde omstandigheden kan dat opeens onaangenaam worden of zelfs escaleren.

Het laatste waar u op zit te wachten zijn conflicten tussen (of met) aandeelhouders, vennoten, maten en/of partners. Om een zakelijk conflict te voorkomen of op te lossen kunt u een aantal dingen doen. U kunt het negeren (struisvogelpolitiek), u kunt het zelf trachten op te lossen (polderpolitiek) of u kunt het laten escaleren (de katalysatorpolitiek). De beste keuze is echter het inschakelen van een zakelijke mediator voordat posities verharden of het conflict escaleert. U gaat dan onder begeleiding van een zakelijke mediator in alle rust en vertrouwelijkheid aan de succesvolle oplossing van het conflict werken. Snel, kostenefficiënt en duurzaam.

Soms lijkt de gang naar de rechter onvermijdelijk, tenzij u met elkaar om de tafel gaat, met de hulp van een zakelijk mediator. Een zakelijk mediator met kennis van zaken, ervaring in het bedrijfsleven en affiniteit met ondernemen is dan wel zo prettig. Bij ABC vermogensplanning treft u ervaren mediators aan.

Conflicten in zakelijke partnerships gaan bijvoorbeeld over:

Het voordeel van zakelijke mediation is dat u veel kosten, tijd en negatieve energie bespaart. Uiteindelijk voorkomt u er zeer waarschijnlijk zelfs een juridische procedure met een mogelijk onzekere uitkomst of de gang naar de rechter mee. U bepaalt daarnaast samen welke afspraken u uiteindelijk vastlegt in een vaststellingsovereenkomst.

Bij ABC vermogensplanning hebben we geholpen talloze zakelijke kwesties op te lossen voordat deze zouden of konden escaleren, juist omdat u verzekerd bent van een deskundige mediator met uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven.