Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde. Het is een van de belangrijkste verzekeringen die u voor uw partner kunt afsluiten. Er bestaan verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. We onderscheiden daarin 3 verschillende vormen:
  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering – een gelijkblijvende overlijdensrisi- coverzekering keert een bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. De uitke- ring verandert niet tijdens de looptijd.
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering – een annuïtair dalende overlij- densrisicoverzekering keert een bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. De uitkering daalt in het begin nauwelijks en daalt sneller aan het einde van de looptijd.
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering – een lineair dalende overlijdensrisi- coverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde. De uitkering daalt ieder jaar met eenzelfde bedrag.
De premie wordt gebaseerd op de leeftijd van de verzekerde. Voor acceptatie wordt een gezondheidsvragenformulier ingevuld. Aan de hand daarvan worden de definitieve voorwaarden bepaald.

ABC verzekeringen adviseert u graag over het belang van een goede ORV voor u en uw partner.