Vermogensplanning

Binnen de vermogensplanning onderscheiden we verschillende deelgebieden. Elk van die deelgebieden kan een rol gaan spelen in uw leven: bedrijfsplanning (zie ABC bedrijfsadvies), inkomensplanning, vermogensplanning en estateplanning.

Hieronder vindt u een opsomming van de deelgebieden van de inkomensplanning die we verder zullen uitwerken:

  • Inkomen voor uw eigen oude dag
  • Inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • Inkomen voor uw nabestaanden bij overlijden
  • (bij ondernemer) inkomen bij staken/faillissement van uw onderneming
  • (afhankelijk van uw huwelijkse voorwaarden) inkomenspositie na een echt- scheiding
Binnen de vermogensplanning en estateplanning kijken we verder naar:
  • Erf- en schenkingsrecht
  • Life planning
  • Mediation, particuliere en zakelijke (conflict)bemiddeling

Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren op de deelgebieden die voor u relevant zijn of kunnen worden. Bij ABC vermogensplanning treft u de deskundigheid aan om u verder te kunnen helpen.