Lijfrente en banksparen

Banksparen en lijfrente zijn twee verschillende manieren waarmee u een aanvullend pensioen opbouwt. Met zowel banksparen als lijfrente spaart u gedurende een bepaalde periode een bedrag op een geblokkeerde (bank)rekening. De bank of verzekeraar keert dit gespaarde bedrag later in termijnen uit als aanvulling op uw AOW.

De populariteit van banksparen zou de indruk kunnen wekken dat deze mogelijkheid de voorkeur geniet boven een lijfrenteverzekering. Dat is echter lang niet altijd het geval en de persoonlijke voorkeuren spelen daarbij zeker een belangrijke rol. Wilt u bijvoorbeeld een levenslange uitkering dan is de lijfrenteverzekering geschikter dan een bankspaarproduct. Deze laatste vormt immers geen garantie tegen het lang- levenrisico (eenvoudig uitgelegd, het risico dat u ouder dan gemiddeld wordt).

Het is uiteraard mogelijk om middels een lijfrenteverzekering en een bankspaarproduct een voorziening te maken die later uitkeert. De inleg is (deels) fiscaal te verrekenen in de inkomstenbelasting. Daar staat dan tegenover dat de uitkering wel bij uitkering (laag) wordt belast.

ABC verzekeringen informeert u onder “Vermogensplanning” verder over onze mogelijkheden op het gebied van aanvullende lijfrenteverzekeringen en/of bankspaarproducten.