Vastgoedleningen

Bij ABC lifestyle & living investeren we al jaren zelf direct in de bouw en verbouw van complexen, appartementen en panden. Wij kiezen daarbij uitsluitend voor de ontwikkeling van vastgoed dat voorziet in de hoogste vorm van luxe en comfort per leeftijdscategorie.

We bieden sinds kort investeerders aan om te participeren. Op die manier deelt u als investeerder mee in de winst bij verkoop of (indien niet wordt overgegaan tot verkoop) van hoge en langdurige huurinkomsten

Hoeveel rendement maak ik op ABC lifestyle & living vastgoedprojecten?
Bij ABC lifestyle & living hebben we een aantal fondsen onder beheer. We geven hieronder een korte opsomming van een aantal fondsen. In het algemeen geldt echter dat ieder fonds en iedere financiering op zich staan. Het bekende “rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst” geldt hier eveneens per project. Idem voor de investeringshorizon; die kan variëren van 2 tot 7 jaar! 

Vanaf de lancering in 2010 resp. 2014 renderen de fondsen “Nieuwpoort I” en “Nieuwpoort II” uitmuntend. “Nieuwpoort I” heeft een jaarrendement van 7,7% en “Nieuwpoort II” een jaarrendement van 7,6%. De financiering is met eigen middelen gedaan. Het aantal certificaten dat te koop worden aangeboden is beperkt; in totaal pas 2 voor het eerste fonds en nog 0 voor het tweede fonds.

Fonds “Eikenhoeve I”, 16 tweepersoons senior appartementen in één complex met 126m2 woonoppervlak per appartement, is sinds opening in 2012 volledig bezet. Het jaarrendement ligt op 8,6%. Er was geen financieringsbehoefte. Het aantal certificaten dat te koop is aangeboden is 1.

Fonds “Eikenhoeve II”, 11 een- of tweepersoons senior appartementen in één complex met 108m2 resp. 127m2 woonoppervlak, is opgeleverd in 2017 en sindsdien volledig bezet. Het jaarrendement ligt op 8,3%. Er was geen financieringsbehoefte. Het aantal certificaten dat te koop is aangeboden is nihil.

Fonds “Kern Maastricht” is een familiefonds met 23 panden in de oude stadskern van Maastricht. Het betreft verhuur aan hoofdzakelijk particuliere huurders (94% particulier en 6% zakelijke huurders). Jaarrendement is 9,2%. Zeer beperkte financieringsbehoefte maar bij uitbreiding van de portefeuille kan eventueel worden geparticipeerd. Het aantal certificaten dat jaarlijks aangeboden wordt is zeer beperkt en uitsluitend onderhands.

Project “Eikenhoeve III” wordt 2020-2021 uitgewerkt. De (ver)bouw(ing) staat gepland voor 2022-2024. Het betreft 24 een- of tweepersoons senior appartementen in één complex met minimaal 105m2 resp. 125m2 woonoppervlak. Op dit project kan ingetekend worden.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een fonds? Of bent u geïnteresseerd een deel van de financiering te doen of juist te participeren in een fonds of project? Dan kunt u uw interesse via ABC lifestyle & living kenbaar maken.